En Djupdykning i Bergspräckning: Metoder, Fördelar och Kostnader

Att hantera hårda berggrunder kan vara en komplex och krävande uppgift, särskilt i tätbebyggda områden som spräcka sten Stockholm. Traditionell bergsprängning är ofta inte ett alternativ på grund av buller och vibrationer. Här kommer bergspräckning in som en effektiv och skonsam metod för att spräcka sten och berg. I denna artikel kommer vi att utforska de olika metoderna för bergspräckning, deras fördelar, och kostnader.

Vad är Bergspräckning?

Bergspräckning är en metod som används för att spräcka berg och sten utan att använda traditionella sprängämnen. Detta görs vanligtvis med hjälp av hydrauliska spräckcylindrar, expanderande bruk som snigeldynamit, eller kilar och bergsprängning slägga. Metoden är särskilt fördelaktig i tätbebyggda områden där vibrationer och buller från traditionell sprängning kan vara problematiska.

Metoder för Bergspräckning

Det finns flera metoder för att spräcka berg och sten. De vanligaste inkluderar:

 1. Hydraulisk Spräckning: Hydraulisk spräckning använder sig av hydrauliska spräckcylindrar, som till exempel Darda, som sätts in i borrhål. Cylindrarna expanderar och skapar ett enormt tryck som spräcker berget. Denna metod är snabb, effektiv och lämpar sig för stora projekt.
 2. Snigeldynamit: Snigeldynamit är ett expanderande bruk som hälls i borrhål. När det härdar expanderar det långsamt och skapar tillräckligt tryck för att spräcka stenen. Denna metod är tyst och vibrationsfri, vilket gör den idealisk för känsliga miljöer.
 3. Spräckning med Kilar och Slägga: Denna metod används mest för mindre jobb där kilar sätts in i borrhål och slås med en slägga. Det är en traditionell metod som kräver mer fysisk ansträngning men är effektiv för småskaliga projekt.

Hur Går Bergspräckning Till?

Oavsett vilken metod som används börjar processen alltid med att borra hål i berget. Hålen borras enligt ett noggrant planerat mönster för att säkerställa effektiv spräckning. Efter borrningen används den valda metoden för att applicera tryck inuti hålen och spräcka berget.

Hydraulisk Spräckning:

 • Förberedelse av Borrhål: Hålen borras till rätt diameter och djup beroende på vilken typ av spräckcylinder som används.
 • Placering av Spräckcylindrar: Cylindrarna sätts in i hålen och aktiveras för att skapa tryck.
 • Spräckning: Trycket från cylindrarna spräcker berget, vilket sker snabbt och effektivt.

Snigeldynamit:

 • Förberedelse av Borrhål: Hålen rengörs noggrant för att säkerställa maximal expansion.
 • Blandning och Hällning: Snigeldynamiten blandas och hälls i hålen.
 • Härdning och Spräckning: Blandningen expanderar under 24 timmar och spräcker berget utan buller eller vibrationer.

Fördelar med Bergspräckning

Bergspräckning erbjuder många fördelar jämfört med traditionell sprängning:

 • Säkerhet: Ingen användning av sprängämnen minskar risken för olyckor.
 • Tystnad: Minimal bullernivå gör metoden idealisk för tätbebyggda områden.
 • Ingen Vibration: Minskar risken för skador på närliggande strukturer.
 • Kostnadseffektivitet: Mindre behov av tillstånd och besiktningar sparar tid och pengar.

Kostnad för Bergspräckning

Kostnaden för bergspräckning varierar beroende på projektets storlek, metod och komplexitet. Generellt sett kan man förvänta sig följande kostnader:

 • Transport och Utrustning: En engångskostnad för att transportera och hyra nödvändig utrustning.
 • Arbetskostnad: Beroende på arbetskraft och tid som krävs.
 • Material: Kostnader för snigeldynamit eller andra expanderande bruk.

För att få en exakt kostnadsuppskattning rekommenderas det att kontakta ett professionellt företag som kan ge en detaljerad offert baserad på specifika projektförutsättningar.

För mer information och för att få en offert, besök sevelund.se

Bergspräckning i Stockholm

I Stockholm, där marken ofta består av hård sten och bebyggelsen är tät, är bergspräckning en särskilt värdefull metod. Den möjliggör säkert och effektivt arbete utan de problem som traditionell sprängning kan medföra. Sevelund AB är ett ledande företag inom detta område och erbjuder omfattande tjänster för både privata och kommersiella projekt.

Vanliga Frågor om Bergspräckning

Behöver man tillstånd för att spräcka berg? Nej, till skillnad från traditionell sprängning kräver bergspräckning med hydraulisk spräckare eller snigeldynamit inga särskilda tillstånd.

Hur mycket kostar bergspräckning? Kostnaden varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. Kontakta en leverantör för en exakt offert.

Hur lång tid tar bergspräckning? Tiden varierar beroende på metod och projektets omfattning. Hydraulisk spräckning kan utföras snabbt, medan snigeldynamit tar längre tid att härda.

Säkerhetsåtgärder vid Bergspräckning

Att säkerställa säkerheten under bergspräckning är av yttersta vikt. Här är några viktiga säkerhetsåtgärder:

 • Användning av Skyddsutrustning: Operatörer bör alltid bära skyddsglasögon, handskar och hörselskydd.
 • Korrekt Hantering av Utrustning: Regelbunden underhåll och smörjning av utrustningen för att förhindra slitage.
 • Övervakning av Området: Säkerställ att inga obehöriga vistas nära arbetsområdet under spräckningen.

Slutsats

Bergspräckning är en effektiv, säker och miljövänlig metod för att hantera berg och sten, särskilt i tätbebyggda områden som Stockholm. Genom att använda avancerad teknik som hydrauliska spräckcylindrar och snigeldynamit, kan man utföra arbetet snabbt och med minimal påverkan på omgivningen. För de som behöver professionell hjälp med att spräcka sten och berg, erbjuder Sevelund AB omfattande och pålitliga tjänster. Besök sevelund.se för mer information och för att begära en offert.

Bergspräckning är inte bara en teknisk process, utan också en konstform som kräver precision, erfarenhet och rätt verktyg. Genom att förstå de olika metoderna och deras fördelar kan du göra informerade beslut och säkerställa att ditt projekt genomförs på bästa möjliga sätt.