1. Superkonmatinis matematikos apibrėžimas:

a.Superkonmatinis grynosios matematikos apibrėžimas – Grynoji matematika yra 100% tikslių ir 99,99…% būtinų teiginių sistema. (Sąvoka tikslus reiškia, kad matematika kiekvienas teiginio terminas yra absoliučiai išaiškintas, o kiekvienas neaksiominis teiginys yra paremtas aksiominiu teiginiu, nepaliekant jokių abejonių, išskyrus 0,00…1% superhiperbolinę abejonę, principą, kad „Viskas gali būti įmanoma“).
b.Superkonmatinis taikomosios matematikos apibrėžimas – Taikomoji matematika yra teiginių sistema, sukurta taikant kai kuriuos arba iki visų grynųjų matematinių teiginių, siekiant paaiškinti ir (arba) numatyti nereikalingus reiškinius. Kitaip tariant, taikomoji lygiašonio trikampio plotas matematika yra 100% tikslių ir 99,99…% nereikalingų teiginių sistema.

  1. Filosofija kaip matematika:

Pagal superkonmatinį matematikos apibrėžimą, pagrindinės superultramodernaus mokslo ir filosofijos idėjos, nors ir atrodo filosofinės, iš tikrųjų yra matematinės. Pavyzdžiui, NSTP (Non – Spatial Thinking Process) teorijos aksiominis komponentas yra grynai matematinis, o jo hipotetinis komponentas yra taikomas matematinis.

  1. Superkonmatiniai grynosios matematikos pagrindai:

Tai prieštarauja simboliniams arba, ypač, nustatytiems teoriniams pagrindams

grynoji matematika (kaip išdėstyta Bertrano Russello knygoje Principia Mathematica). The

superkonmatiniai pagrindai yra konceptualūs (nors pati simbolika yra sąvoka)

kurios bando apibrėžti skaičių, pavyzdžiui, kaip simbolinį vaizdavimą

kiekybę ir pagrįsti lygybę a + b = b + a dėl to, kad skaliariniame sudėtyje

tvarka nėra svarbi (ir, jei įmanoma, išskaidyti šią sąvoką ar sąvokų grupę

toliau).

  1. Superkonmatinė grynosios matematikos rekonstrukcija:

Jame yra tam tikrų šiuolaikinės/ultramodernios grynosios matematikos trūkumų ir pateikiama superultramoderni grynosios matematikos rekonstrukcija, be tų trūkumų. Vienas iš trūkumų yra paminėtas žemiau.

Hipererdvės koncepcijos trūkumas – Joshian spėjimas apie trimatę erdvę [erdvė, nesvarbu, išvaizda ar tikrovė, gali turėti tris ir tik tris dimensijas (spėjimas, jei jis grindžiamas dviem pagrindais: a. NSTP teorija reiškia, kad yra klaidinga ontologija bendroji reliatyvumo teorija. b. Keturių ar aukštesnių dimensijų erdvė negali būti pagrįstai įsivaizduojama.) ] reiškia, kad hipererdvės samprata negalioja. O hipererdvės koncepcijos trūkumas dar reiškia, kad Puancare’o spėjimas [jei trimatė sfera (taškų rinkinys keturmatėje erdvėje vieneto atstumu nuo pradžios) yra tiesiog sujungtas] negali būti nei įrodytas, nei paneigtas, nes ji remiasi keturmatės erdvės samprata.